vrijwaring

vrijwaring en privacy verklaring

inhoud van de website

De auteur is niet verantwoordelijk voor de correctheid, compleetheid of kwaliteit van de gegeven informatie en is niet aanspakelijk voor enige schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.
Gedeeltes van pagina's of de gehele site inclusief alle informatie kan beschikbaar blijven, geheel of gedeeltelijk veranderd worden of geheel verwijderd worden door de auteur zonder enige vooraankondiging.

verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar verwezen of gelinkt wordt. Ook is de auteur niet aansprakelijk voor de inzendingen van anderen in het gastenboek of de mailinglijsten waarnaar verwezen wordt.

copyright

De auteur gebruikt geen materiaal waar anderen het copyright van hebben, tenzij met toestemming. Het copyright van alles dat door de auteur is vervaardigd berust bij de auteur. Niets van deze website, zoals foto's en tekst, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

privacy beleid

Het bekend maken van persoonlijke gegevens (email adres, naam) door middel van email of via het gastenboek, gebeurt vrijwillig. De auteur zal deze gegevens alleen gebruiken om een antwoord te geven.
Het gebruik van gepubliceerde email adressen voor marketing doeleinden is verboden.

rechtsgeldigheid van deze vrijwaring

Deze vrijwaring is een integraal onderdeel van deze website. Als onderdelen of gedeeltes van deze vrijwaring juridisch niet correct zijn, wordt de rechtsgeldigheid van de overige onderdelen niet aangetast door dit feit.

inhoud

deze pagina is gewijzigd op:
12 december 2012
© Anita Meulstee

Valid CSS Valid XHTML 1.0 Strict HOME | sitemap | vrijwaring | contact
© Anita Meulstee