gezondheid

gezondheid en gezondheidsproblemen bij de Chow Chow

In de Chow Chow populatie komen een aantal gezondheidsproblemen vaker dan gemiddeld voor. De W.K. Hirschfeld stichting heeft in 1999 een onderzoek gedaan naar de problemen binnen het ras. Aan de eigenaren van Chow Chows, die geboren waren in de jaren 1994 t/m 1997, werd een enquete toegezonden en op basis hiervan zijn de problemen in kaart gebracht.

de gezondheidproblemen

In het onderzoek werden de gezondheidsproblemen onderverdeeld in 12 categoriën, die hieronder staan met de percentages van de Chow Chows uit de onderzoeksgroep die hiermee problemen had en het gemiddelde percentage van 27 onderzochte rassen:
gezondheisprobleem Chow Chows alle rassen
1 - Huid en haar21,9 %7 %
2 - Wervelkolom1,6 %1 %
3 - Ledematen22,2 %3 %
4 - Gebit2,3 %1 %
5 - Zenuwstelsel1,6 %1 %
6 - Ogen en gezichtsvermogen30,4 %1 %
7 - Oren en gehoor3,6 %1 %
8 - Bloed en afweer0,7 %0,5 %
9 - Hart en vaatstelsel0,3 %0,5 %
10 - Longen en luchtwegen2,6 %0,5 %
11 - Spijsverteringsstelsel4,6 %3 %
12 - Nieren en urinewegen3,6 %2 %
Hieruit kunnen we afleiden dat de grootste problemen bij de Chow Chow op het gebied van "Ogen en gezichtsvermogen", "Ledematen" en "Huid en haar" liggen.

ogen en gezichtsvermogen, 30,4 %

Het grootste probleem op dit gebied is entropion (het naar binnen krullen van de oogleden), het percentage hiervan is 27,5 %, dus 90 % van alle oogproblemen binnen het ras!
Nu heeft entropion al een lange geschiedenis binnen het ras, het kwam al voor bij de Chows die destijds uit China kwamen. Daarnaast is het een polygeen verervende aandoening (er spelen meerdere genen een rol) waardoor het dus moeilijk is om te selecteren op dit probleem. Uit twee entropion vrije ouders kan een pup geboren worden met entropion en net zo goed kunnen uit twee ouders met entropion weer entropion vrije puppen geboren worden.
In vrijwel alle lijnen komt het probleem voor, dus een fokker kan niet garanderen dat een pup geen entropion heeft of krijgt. Ook kan entropion op oudere leeftijd ontstaan, ik ken voorbeelden van Chows die pas op 7- of 8-jarige leeftijd klachten kregen. Ook is het niet zo dat ieder licht tranend oog last van entropion heeft.
Als er sprake is van entropion, is een operatie aan de oogleden noodzakelijk. Het is geen grote ingreep, maar als er niets aan gedaan wordt kan het hoornvlies aangetast worden en heeft de Chow voortdurend pijn aan de ogen. De pijn en het verslechterde zicht kunnen ook gedragsproblemen veroorzaken!
Al met al een behoorlijk complex probleem, waar natuurlijk door de fokkers voldoende aandacht aan gegeven moet worden. Als ik in de showring rondkijk, lijkt het dat dit probleem de laatste jaren iets aan het afnemen is, maar de vraag is of de show representatief is voor het ras.

ledematen, 22,2 %

Kniebandproblemen vormen hier de grootste groep: 11,3 %, dit is 51 % van deze categorie. Daarnaast komen ook nog Patella luxatie (los zittende knieschijf), artrose, OCD (elleboog probleem) en HD (Heupdysplasie) voor.
De knie van de Chow is kwetsbaar door de steile stand van de achterpoten. Het probleem lijkt verergerd door op steeds steilere achterpoten te selecteren (tot naar voren doorbuigende hakken (Double Hocks) toe!). Gelukkig wordt hier de laatste jaren beter op gelet en worden Double Hocks in dit onderzoek niet meer gemeld.
Een knieband kan scheuren door een voortdurende te grote belasting van de knieband (erfelijke afwijking), maar ook door een "gewoon" ongeluk. Een recenter Deens onderzoek suggereert dat niet het steile knie-gewricht het probleem is, maar dat de knie-banden zelf van slechte kwaliteit kunnen zijn. Reden te meer om niet met Chow Chows te fokken die aan een knie geopereerd zijn. De Nederlandse Chow Chow Club heeft in maart 2003 een fokreglement aangenomen waarin een onderzoek naar de knieën voor fokdieren verplicht wordt gesteld (onderzoek kniebanden en Patella luxatie), ook dienen de fokdieren op HD onderzocht te zijn. De laatste tijd laten sommige Nederlandse fokkers, in navolging van andere landen, hun Chow Chows ook op de ellebogen onderzoeken.

huid en haar, 21,9 %

Huid en vachtproblemen komen bij heel veel rassen voor, het percentage van alle onderzochte rassen ligt op 7 %. Het overgrote deel: 13,3 %, (= 60 % van deze categorie) betreft aan allergie gerelateerde klachten. Volgens de onderzoekers is dit een erfelijk bepaalde overgevoelligheid.
Hierbij wil ik echter de kanttekening plaatsen dat niet alleen huisdieren, maar ook mensen steeds meer last van allergieën hebben.
Milieu invloeden (zoals toenemende vervuiling) kunnen hier ook ten dele de oorzaak van zijn.
Het jaarlijks inenten is voor sommige honden een grote aanslag op hun immuunsysteem wat ook een verklaring zou kunnen zijn voor de grote aantallen honden die tegenwoordig last heeft van allergie.
Ook de voeding van de hond (en de mens) is de afgelopen decenia behoorlijk veranderd, de productie van hondenvoer is uitgegroeid tot een zeer grote bedrijfstak. Zelf zijn wij grotendeels afgestapt van commerciëel voer en overgegaan op rauwe voeding.

Voor een uitgebreid (engelstalig) overzicht van alle wereldwijd voorkomende gezondheidsproblemen bij de Chow Chow verwijs ik naar de engelse webpagina Breeding guidelines for the Chow Chow breed, bijeengebracht door Judith-Ann Robertson (Sengé Chow Chows, Australië).
Op de site van de Canine Inherited Disorders Database is ook veel informatie te vinden.

ras info

deze pagina is gewijzigd op:
20 juni 2011
© Anita Meulstee

Valid CSS Valid XHTML 1.0 Strict HOME | sitemap | vrijwaring | contact
© Anita Meulstee